EXIBITION

TOP > WORKS > EXHIBITION > Decola ABET Welcome to New Decola World

Decola ABET Welcome to New Decola World

22 March 2001 – 26 March 2001

at GALLERIA, Tokyo Design Center

Designers:

Kazuyo KOMODA, Kazuteru MURASAWA, Katsushi NAGUMO, Tomoko MIZOGUCH, AZUMI, Keisuke FUJIWARA, Ichiro IWASAKI, Shinichi SUMIKAWA, Naoko HIROTA、Tsutomu OCHIAI, Yasuo KONDO, James Irvin, Konstantin Grcic, Jasper Morrison, Motomi KAWAKAMI, Hisae IGARASHI

▶ EXHIBITION

Copyright © TRUNK LTD. All rights reserved. No reproduction or republication without written permission.